Tyrkias Tidende

– din kilde til Tyrkia-relaterte nyheter

Om oss

Hvem står bak Tyrkias Tidende?

Tyrkias Tidende ble dannet 18.desember 2016 og er en non-kommersiell side som drives kun på frivillig basis av individer med ulik bakgrunn og politisk ståsted.  Begge kjønn og et bredt aldersspenn er representert. Felles for alle som står bak siden er interessen for hva som skjer i og rundt Tyrkia og hvordan nyheter om Tyrkia formidles i de skandinaviske landene.  Det er viktig å understreke at Tyrkias Tidende representerer ikke og drives ikke av organisasjoner, foreninger, politiske partier eller firmaer/bedrifter. Vi er derfor fullstendig avhengig av innsats og bidrag fra frivillige mennesker.

Hvorfor ble siden dannet?

Det er mange i Norge som mener at dekningen av Tyrkia-relaterte saker i norske medier, er utilfredsstillende. Det er som regel fokus på saker som oppfattes som mindre positivt, og det er mye feil og upresise formuleringer som går igjen. Vi har også vært vitne til at mediene flere ganger har gitt opplysninger som er direkte feil eller at viktig informasjon er utelatt i viktige saker. Selv om det beklages eller rettes på dette i ettertid, slik som i dette tilfellet om en veldig viktig sak, har dessverre den uriktige informasjonen som regel allerede nådd et bredt publikum , og det er ikke alltid at det rettes på feil heller. Perspektivet på mange Tyrkia-relaterte saker er også temmelig lik i mange av de store mediene, og kildegrunnlaget virker tynt. Vi ønsker derfor å legge frem et bredt spekter av nyheter om Tyrkia fra ulike kilder, og med et mangfoldig team er det lettere å ta tak i ulike sider av Tyrkia.

Vi anbefaler alle å lese intervjuet vi ga til nyhetssiden utrop.no

Hvilke kilder bruker dere?

I tillegg til norske nyhetssider deler vi også artikler om Tyrkia fra Danmark og Sverige, samt fra en rekke engelsk- og tyskspråklige kilder. Videre bruker vi tyrkiske aviser som representerer ulike politiske og ideologiske ståsteder i Tyrkia. Vi har hittil delt artikler fra godt over 100 ulike kilder, og flere kommer til.

Flere spørsmål?

For alle henvendelser ber vi om at kontaktskjemaet på denne siden fylles ut. Det er også mulig å sende en e-post til tyrkiastidende@gmail.com. Vi svarer så fort vi kan, vanligvis innen 48 timer, men ber om forståelse for at det kan tid da dette er ulønnet arbeid som drives på frivillig basis.

%d bloggere liker dette: